Dokument Politikash: Qasjet sipas Ndjeshmërisë Gjinore në Zhvillimin e Zinxhirit të Vlerës
08/04/2020
Guida “Të bësh biznes në Cërrik”
08/04/2020

Ky udhëzues synon të mbështesë qasjet gjinore për zhvillimin e analizës së zinxhirit të vlerave dhe rrjedhimisht për rritjen ekonomike në Shqipëri. Udhëzuesi shërben si një mjet i nevojshëm i cili ndihmon në zbatimin e praktikave të zhvillimit të zinxhirit të vlerës, bazuar në ndjeshmërinë gjinore. Ai shpjegon konceptet kryesore dhe hapat që udhëheqin procesin e analizës dhe ndërhyrjeve efektive ndaj ndjeshmërisë gjinore duke dhënë shembuj të praktikave të mira bazuar në përvojën vendase.

Kliko këtu për të shkarkuar dokumentin. (PDF, 2.9 MB)

Comments are closed.