Për qytetarë të përfshirë, të informuar dhe të sigurt
08/04/2020
Analiza e Ndjeshmërisë Gjinore në Zinxhirët e Vlerës në bashkitë Bulqizë, Cërrik, Dibër, Kamzë, Pogradec dhe Librazhd
08/04/2020

Udhëzuesi u hartua me nismën e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE) në bashkëpunim me Projektin e USAID për “Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore” (PLGP). Ky udhëzues është dokumenti i parë për evidentimin e gjithë mekanizmave ligjore dhe aktorëve të komuniteteve vendore që duhet të kontribuojnë për parandalimin dhe kundërshtimin ndaj ekstremizmit të dhunshëm (P/CVE).

Kliko këtu për ta shkarkuar/lexuar atë. (PDF, 3.1 MB)

Comments are closed.