Kevin McLaughlin, Drejtor i Projektit

Majlinda Vogli, Menaxhere e Administratës dhe Financës

Genc Radovicka, Ekspert i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit

Laureta Memo, Eksperte e Angazhimit Civil

Elton Stafa, Ekspert i Decentralizimit dhe Financave Publike

Enkelejda Gjinalii, Ekspert i Ujësjellës-Kanalizimeve

Rudina Toto, Eksperte e Planifikimit Urban

Silvana Meko, Eksperte e Taksave

Nevila Popa, Eksperte e Zhvillimit Ekonomik Vendor

Robert Korkuti, Ekspert i Parandalimit të Ekstremizmit të Dhunshëm

Erald Lamja, Ekspert i Komunikimit

Edlira Shtëpani, Eksperte e Monitorimit, Vlerësimit dhe Raportimit

Durim Tabaku, Përkthyes dhe IT

Diamanta Vito, Eksperte e Administrimit të Bashkive

Kujtim Cuku, Shofer

Genc Manastirliu, Shofer