Në vitin 2013, bashkitë partnere të Projektit të USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore ishin 15. Pas reformës territoriale, këto bashki partnere u konsoliduan dhe aktualisht ato janë: Tirana, Fieri, Lushnja, Berati, Kuçova, Patosi, Vlora, Saranda, Elbasani, Korça, Vora, dhe Kamza.

Projekti ofron asistencë të mëtejshme për bashkitë e mëposhtme, që janë përcaktuar nga projekti si “bashki model”.

Berati, Elbasani, Fieri, Korça, Kuçova, dhe Lushnja.