Guida “Të bësh biznes në Cërrik”
08/04/2020
16 ditët e aktivizmit
Forcimi i qëndresës së komuniteteve – T’i themi JO dhunës ndaj grave
27/04/2020

Manualet e kultivimit të cianit, kalendulës, mëllagës dhe manuali për rritjen e bletëve u vijnë në ndihmë fermerëve dhe fermereve të bashkive partnere të Programit të USAID-it me qëllim rritjen e të ardhurave të tyre, diversifikimin e produkteve bujqësore dhe rritjen e mundësive të punësimit, veçanërisht të grave dhe vajzave në këto bashki. Këto manuale janë hartuar nga ekspertë të fushës dhe përdorin informacionin dhe të rejat më të fundit nga shkenca bujqësore.

Kliko më poshtë për të shkarkuar manualet.

Manual kultivimi Mëllagën (PDF, 552 KB)

Manual kultivimi për Cianin (PDF, 505 KB)

Manual kultivimi Kalendulën (PDF, 561 KB)

Manual për rritjen e bletëtëve (PDF, 3.5 MB)

Comments are closed.