Ekspozita përmbyllëse e “Gratë, Paqja dhe Siguria” e Projektit PLGP