Programi i Biznesit të Vogël për Gratë përdor dërgesën digjitale për të kapërcyer kufizimet e Covid-19

Bashkia Kamzë është zonë periferike e Tiranës dhe ndodhet në qendër të Shqipërisë. Si qytet me madhësi mesatare me 125,632 banorë, Kamza ka dendësi popullsie 100 […]

Analiza e Zinxhirit të Vlerës me Ndjeshmëri Gjinore në Shqipëri

Nga Erald Lamja Gratë janë të pranishme në të gjithë zinxhirët e vlerave dhe tregjet shqiptare duke kryer funksione të rëndësishme. Edhe pse si sektori publik […]

#TiNukJeVetëm – Dera e Hapur për Viktimat e Dhunës në Familje

Rritja e ndërgjegjësimit teksa qëndrojmë në shtëpi Dikur të zhurmshme, sot rrugët kanë rënë në qetësi dhe kultura e kafeneve plot gjallëri në Shqipëri duket se […]

Rishpërndarja e fondeve mundëson ndihma ushqimore në kohë krizash

USAID angazhohet në nivel vendor për të forcuar komunitetet dhe qëndrueshmërinë e tyre. Ndërsa bota po përshtatet me një mënyre të re jetese për shkak të […]

Mbështetje për Përfshirjen e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri

Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit Nga Erald Lamja Si rezultat i ligjeve, politikave dhe programeve, Shqipëria ka bërë përmirësime në lidhje me barazinë gjinore. […]

Konferenca Kombëtare “Shpalosja e Potencialit: Analiza e Ndjeshmërisë Gjinore në Zinxhirin e Vlerës për të Zhvilluar Politika dhe Programe Ekonomike dhe Zhvillimore më të Mira”

Nga Erald Lamja Në 5 mars 2020 Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural organizoi Konferencën […]

Mbështetje për fuqizimin ekonomik të grave në zinxhirin e vlerës

Nga Erald Lamja Rritja ekonomike dhe tregjet që e mundësojnë këtë rritje janë një nga faktorët më të dokumentuar për uljen e varfërisë. Tregjet janë instrumenti […]

Bashkitë dhe siguria e qytetarëve

Nëntëmbëdhjetë bashki në të gjithë Shqipërinë përfitojnë trajnimin bazë në trajtimin e shkaqeve kryesore për parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Nga Robert Korkuti dhe […]

Vullnet politik për më shumë barazi gjinore

Kryetari i Bashkisë Bulqizë angazhohet për të punuar drejt barazisë gjinore në Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Nga Monika Kocaqi dhe Dolly Wittberger Barazia e grave dhe […]

Fuqizimi i të rinjve përmes programeve të vetëmbrojtjes

Nga Laureta Memo Të rinjtë në Shqipëri shpesh përballen me agresion dhe dhunë dhe janë të ekspozuar ndaj faktorëve të tjerë të rrezikut që çojnë në […]

Fuqizimi i grave me stimuj vendorë

Bashkitë partnere miratojnë ulje të pakrahasueshme të tarifave vendore për bizneset e reja të grave dhe të të rinjve. Nga Diamanta Vito dhe Dr. Erald Lamja […]

Reformat në Shqipëri bazohen në praktikat më të mira në rajon

Nga Elton Stafa Njësitë e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri përballen me shumë sfida teksa punojnë për të përmbushur përgjegjësitë e tyre në arsim, mbrojtje sociale dhe […]

Konferenca përmbyllëse e Projektit PLGP

"USAID po jep një kontribut të çmuar në përfshirjen dhe fuqizimin e grave në aktivitetet ekonomike bujqësore, duke u përqendruar në veçanti në zinxhirin e vlerës për prodhimin e mjaltit, ushqimit tradicional, artizanatin, dhe veçanërisht në kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike."
- Bledi Çuçi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

“Dua t'i njoh USAID-it meritën e të qenit lider në shtyrjen përpara të procesit të autonomisë vendore.”
Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë

"Dua të falenderoj Projektin e USAID-it për ftesën për të marrë pjesë në këtë trajnim edhe pse bashkia jonë nuk është bashki partnere e këtij projekti. Për mua ka shumë rëndësi që më jepet mundësia të mësoj nga kolegët e tjerë për sa i përket formave që përdorin ata për zbatimin e ligjit të ri të taksës së pasurisë."  
Vladimir Mato, Drejtor i Drejtorisë së Taksave - Bashkia Pogradec

“Falenderoj Projektin e USAID-it për mbështetjen që na ka dhënë në përgatitjen e këtyre materialeve të dobishme informative, që do të na shërbejnë si model që mund të përsëritet në vitet e ardhshme. Për këtë qëllim, po planifikojmë fonde në buxhetin e vitit të ardhshëm.”
Olsi Zenaj, Drejtor i Drejtorisë së Taksave në Bashkinë Fier

“Falenderoj USAID/PLGP për kontributin e jashtëzakonshëm në hartimin, konsultimin dhe finalizimin e Ligjit “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Ky ishte procesi më gjithëpërfshirës e më i plotë i ndërmarrë ndonjëherë për hartimin e një ligji në Shqipëri. Është një shembull i qartë që duhet të ndiqet gjithmonë në çdo process hartimi ligjesh.” 
Erjon Luçi, Zv. Ministër i Financave dhe Kryetar i Grupit të Punës për Projektligjin