Aktiviteti “Gratë, Paqja dhe Siguria” – Mendime në mbyllje të projektit

Kam kënaqësinë të ndaj me ju numrin e fundit të gazetës së Projektit PLGP, ku evidentohet përfundimi me sukses e veprimtarisë 105 muaj të projektit tonë […]

Bordet Rinore: Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme më të mirë

Edhe pse të rinjtë në Shqipëri njihen si agjentë të ndryshimit shoqëror, ata vazhdojnë përgjithësisht të përjashtohen nga qeverisja vendore dhe po përballen me një mungesë […]

Programi i Biznesit të Vogël për Gratë shtron rrugën për transformim

Bashkia Kamzë ndodhet në qendër të Shqipërisë, është pjesë e rajonit të Tiranës dhe përbëhet nga dy njësi administrative, përkatësisht: Kamza dhe Paskuqani. Bazuar në Censusin […]

Formalizimi, baza materiale dhe rritja e aksesit fuqizojnë gratë prodhuese

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore realizoi për herë të parë në Shqipëri Analizën e Zinxhirit të Vlerës me Ndjeshmëri Gjinore në vitin 2019. […]

Planifikimi fiskal fuqizon njësitë vendore për rritjen e mbështetjes për qytetarët

Qeveria duhet t’i përgjigjet nevojave të qytetarëve të saj si gjatë krizave ashtu edhe në veprimtarinë e saj të përditshme. Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe […]

Programi për të rinjtë mundëson qëndresën dhe kultivon drejtuesit e së ardhmes

Të rinjtë në Shqipëri shpesh përballen me agresion dhe dhunë dhe janë të ekspozuar ndaj faktorëve të tjerë të rrezikut që çojnë në lloje të ndryshme […]

#TiNukJeVetëm – Hapja e derës për viktimat e dhunës në familje

Teksa bota mori masa të reja shëndetësore dhe të sigurisë për shkak të pandemisë, disa familje në Shqipëri ishin fatkeqësisht më të rrezikuara për shkak të […]

Ndërtimi i urave lidhëse: Reflektimi për të kaluarën me vështrimin drejt rritjes së vazhdueshme

Çdokush që e njeh si fenomen mund t’ju thotë: parandalimi dhe lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm është e ndërlikuar. Në Shqipëri, faktorët që nxisin ekstremizmin e […]

Programi i Biznesit të Vogël për Gratë përdor dërgesën digjitale për të kapërcyer kufizimet e Covid-19

Bashkia Kamzë është zonë periferike e Tiranës dhe ndodhet në qendër të Shqipërisë. Si qytet me madhësi mesatare me 125,632 banorë, Kamza ka dendësi popullsie 100 […]

Aktiviteti “Gratë, Paqja dhe Siguria” – Mendime në mbyllje të projektit

Kam kënaqësinë të ndaj me ju numrin e fundit të gazetës së Projektit PLGP, ku evidentohet përfundimi me sukses e veprimtarisë 105 muaj të projektit tonë […]

Manuale kultivimi për Cianin, Kalendulën, Mëllagën dhe për Bletarinë

Manualet e kultivimit të cianit, kalendulës, mëllagës dhe manuali për rritjen e bletëve u vijnë në ndihmë fermerëve dhe fermereve të bashkive partnere të Programit të […]

Guida “Të bësh biznes në Cërrik”

Cërriku është një komunitet unik në një rajon të larmishëm. Qyteti Cёrrikut është model i mirësisë dhe mençurisë, i tolerancës dhe bashkëpunimit. Është vend i lashtësisë […]

Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit për Përfshirjen e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri

Ky udhëzues synon të mbështesë qasjet gjinore për zhvillimin e analizës së zinxhirit të vlerave dhe rrjedhimisht për rritjen ekonomike në Shqipëri. Udhëzuesi shërben si një […]

Dokument Politikash: Qasjet sipas Ndjeshmërisë Gjinore në Zhvillimin e Zinxhirit të Vlerës

Objektivi i këtij dokumenti është parashtrimi i mundësive për Shqipërinë, në zhvillimin dhe zbatimin e analizës së zinxhirëve të vlerave sipas ndjeshmërisë gjinore dhe qasjeve të […]

Analiza e Ndjeshmërisë Gjinore në Zinxhirët e Vlerës në bashkitë Bulqizë, Cërrik, Dibër, Kamzë, Pogradec dhe Librazhd

Në analizën e ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerës trajtohen mundësitë për rritje dhe zhvillim ekonomik, bëhet vlerësimi i përfshirjes së grave në proceset dhe mundësitë […]

Udhëzues për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (PVE)

Udhëzuesi u hartua me nismën e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE) në bashkëpunim me Projektin e USAID për “Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore” […]

Për qytetarë të përfshirë, të informuar dhe të sigurt

A keni njohuri për radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm? Pse dhe si radikalizohen qytetarët? Si mund të identifikohen individët e radikalizuar? Cili është institucioni kryesor shtetëror […]


“Dua t'i njoh USAID-it meritën e të qenit lider në shtyrjen përpara të procesit të autonomisë vendore.”
Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë


“Falenderoj USAID/PLGP për kontributin e jashtëzakonshëm në hartimin, konsultimin dhe finalizimin e Ligjit “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Ky ishte procesi më gjithëpërfshirës e më i plotë i ndërmarrë ndonjëherë për hartimin e një ligji në Shqipëri. Është një shembull i qartë që duhet të ndiqet gjithmonë në çdo process hartimi ligjesh.” 
Erjon Luçi, Zv. Ministër i Financave dhe Kryetar i Grupit të Punës për Projektligjin


“Falenderoj Projektin e USAID-it për mbështetjen që na ka dhënë në përgatitjen e këtyre materialeve të dobishme informative, që do të na shërbejnë si model që mund të përsëritet në vitet e ardhshme. Për këtë qëllim, po planifikojmë fonde në buxhetin e vitit të ardhshëm.”
Olsi Zenaj, Drejtor i Drejtorisë së Taksave në Bashkinë Fier


"Dua të falenderoj Projektin e USAID-it për ftesën për të marrë pjesë në këtë trajnim edhe pse bashkia jonë nuk është bashki partnere e këtij projekti. Për mua ka shumë rëndësi që më jepet mundësia të mësoj nga kolegët e tjerë për sa i përket formave që përdorin ata për zbatimin e ligjit të ri të taksës së pasurisë."  
Vladimir Mato, Drejtor i Drejtorisë së Taksave - Bashkia Pogradec


"USAID po jep një kontribut të çmuar në përfshirjen dhe fuqizimin e grave në aktivitetet ekonomike bujqësore, duke u përqendruar në veçanti në zinxhirin e vlerës për prodhimin e mjaltit, ushqimit tradicional, artizanatin, dhe veçanërisht në kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike."
- Bledi Çuçi, Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural