Aftësi për nevojat e tregut të punës
Qershor 22, 2018
Gazeta Nr. 10 e Projektit të USAID-it
Gusht 2, 2018

Ky dokument ka si qëllim të shpjegojë sfidat më të mëdha që duhet të trajtohen për të kaluar në financimin e pakushtëzuar të këtyre shërbimeve të reja dhe të rekomandojë mënyrën se si mund të realizohet më së miri një gjë e tillë. Së pari, evidentojmë origjinën e situatës aktuale dhe përcaktojmë shkurtimisht problemet më të rëndësishme që duhet të trajtohen. Këto probleme i ilustrojmë duke diskutuar për funksionet jo-arsimore që janë decentralizuar kohët e fundit si dhe përshkruajmë disa rekomandime për trajtimin e financimit të tyre në të ardhmen. Në fund, e përqendrojmë pjesën më të madhe të vëmendjes tek arsimi parashkollor, sepse, siç do ta shohim, është edhe përgjegjësia më e kushtueshme që qeveria shqiptare i ka kaluar bashkive dhe padyshim më e rëndësishmja për të ardhmen e Shqipërisë.

Klikoni këtu për të shkarkuar/lexuar dokumentin: Financimi i Funksioneve të Reja të Veta të Njësive të Qeverisjes Vendore (PDF, 1.4 MB)

Comments are closed.