16/09/2020
PLGP Chief of Party

Aktiviteti “Gratë, Paqja dhe Siguria” – Mendime në mbyllje të projektit

Kam kënaqësinë të ndaj me ju numrin e fundit të gazetës së Projektit PLGP, ku evidentohet përfundimi me sukses e veprimtarisë 105 muaj të projektit tonë […]
16/09/2020

Bordet Rinore: Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme më të mirë

Edhe pse të rinjtë në Shqipëri njihen si agjentë të ndryshimit shoqëror, ata vazhdojnë përgjithësisht të përjashtohen nga qeverisja vendore dhe po përballen me një mungesë […]
16/09/2020

Programi i Biznesit të Vogël për Gratë shtron rrugën për transformim

Bashkia Kamzë ndodhet në qendër të Shqipërisë, është pjesë e rajonit të Tiranës dhe përbëhet nga dy njësi administrative, përkatësisht: Kamza dhe Paskuqani. Bazuar në Censusin […]
16/09/2020

Formalizimi, baza materiale dhe rritja e aksesit fuqizojnë gratë prodhuese

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore realizoi për herë të parë në Shqipëri Analizën e Zinxhirit të Vlerës me Ndjeshmëri Gjinore në vitin 2019. […]
16/09/2020

Planifikimi fiskal fuqizon njësitë vendore për rritjen e mbështetjes për qytetarët

Qeveria duhet t’i përgjigjet nevojave të qytetarëve të saj si gjatë krizave ashtu edhe në veprimtarinë e saj të përditshme. Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe […]
16/09/2020

Programi për të rinjtë mundëson qëndresën dhe kultivon drejtuesit e së ardhmes

Të rinjtë në Shqipëri shpesh përballen me agresion dhe dhunë dhe janë të ekspozuar ndaj faktorëve të tjerë të rrezikut që çojnë në lloje të ndryshme […]
16/09/2020

#TiNukJeVetëm – Hapja e derës për viktimat e dhunës në familje

Teksa bota mori masa të reja shëndetësore dhe të sigurisë për shkak të pandemisë, disa familje në Shqipëri ishin fatkeqësisht më të rrezikuara për shkak të […]
16/09/2020

Ndërtimi i urave lidhëse: Reflektimi për të kaluarën me vështrimin drejt rritjes së vazhdueshme

Çdokush që e njeh si fenomen mund t’ju thotë: parandalimi dhe lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm është e ndërlikuar. Në Shqipëri, faktorët që nxisin ekstremizmin e […]
29/04/2020

Analiza e Zinxhirit të Vlerës me Ndjeshmëri Gjinore në Shqipëri

Nga Erald Lamja Gratë janë të pranishme në të gjithë zinxhirët e vlerave dhe tregjet shqiptare duke kryer funksione të rëndësishme. Edhe pse si sektori publik […]