29 Prill, 2020

Analiza e Zinxhirit të Vlerës me Ndjeshmëri Gjinore në Shqipëri

Nga Erald Lamja Gratë janë të pranishme në të gjithë zinxhirët e vlerave dhe tregjet shqiptare duke kryer funksione të rëndësishme. Edhe pse si sektori publik […]
28 Prill, 2020

Mbështetje për Përfshirjen e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri

Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit Nga Erald Lamja Si rezultat i ligjeve, politikave dhe programeve, Shqipëria ka bërë përmirësime në lidhje me barazinë gjinore. […]
28 Prill, 2020

Konferenca Kombëtare “Shpalosja e Potencialit: Analiza e Ndjeshmërisë Gjinore në Zinxhirin e Vlerës për të Zhvilluar Politika dhe Programe Ekonomike dhe Zhvillimore më të Mira”

Nga Erald Lamja Në 5 mars 2020 Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural organizoi Konferencën […]
28 Prill, 2020

Mbështetje për fuqizimin ekonomik të grave në zinxhirin e vlerës

Nga Erald Lamja Rritja ekonomike dhe tregjet që e mundësojnë këtë rritje janë një nga faktorët më të dokumentuar për uljen e varfërisë. Tregjet janë instrumenti […]
28 Prill, 2020

Bashkitë dhe siguria e qytetarëve

Nëntëmbëdhjetë bashki në të gjithë Shqipërinë përfitojnë trajnimin bazë në trajtimin e shkaqeve kryesore për parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Nga Robert Korkuti dhe […]
28 Prill, 2020

Vullnet politik për më shumë barazi gjinore

Kryetari i Bashkisë Bulqizë angazhohet për të punuar drejt barazisë gjinore në Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Nga Monika Kocaqi dhe Dolly Wittberger Barazia e grave dhe […]
28 Prill, 2020

Fuqizimi i të rinjve përmes programeve të vetëmbrojtjes

Nga Laureta Memo Të rinjtë në Shqipëri shpesh përballen me agresion dhe dhunë dhe janë të ekspozuar ndaj faktorëve të tjerë të rrezikut që çojnë në […]
28 Prill, 2020

Fuqizimi i grave me stimuj vendorë

Bashkitë partnere miratojnë ulje të pakrahasueshme të tarifave vendore për bizneset e reja të grave dhe të të rinjve. Nga Diamanta Vito dhe Dr. Erald Lamja […]
28 Prill, 2020

Reformat në Shqipëri bazohen në praktikat më të mira në rajon

Nga Elton Stafa Njësitë e vetëqeverisjes vendore në Shqipëri përballen me shumë sfida teksa punojnë për të përmbushur përgjegjësitë e tyre në arsim, mbrojtje sociale dhe […]