Artikujt e Gazetës së Projektit, Viti 7, Nr. 10, Korrik 2017