Aktiviteti “Gratë, Paqja dhe Siguria” – Mendime në mbyllje të projektit

Kam kënaqësinë të ndaj me ju numrin e fundit të gazetës së Projektit PLGP, ku evidentohet përfundimi me sukses e veprimtarisë 105 muaj të projektit tonë […]

Manuale kultivimi për Cianin, Kalendulën, Mëllagën dhe për Bletarinë

Manualet e kultivimit të cianit, kalendulës, mëllagës dhe manuali për rritjen e bletëve u vijnë në ndihmë fermerëve dhe fermereve të bashkive partnere të Programit të […]

Guida “Të bësh biznes në Cërrik”

Cërriku është një komunitet unik në një rajon të larmishëm. Qyteti Cёrrikut është model i mirësisë dhe mençurisë, i tolerancës dhe bashkëpunimit. Është vend i lashtësisë […]

Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit për Përfshirjen e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri

Ky udhëzues synon të mbështesë qasjet gjinore për zhvillimin e analizës së zinxhirit të vlerave dhe rrjedhimisht për rritjen ekonomike në Shqipëri. Udhëzuesi shërben si një […]

Dokument Politikash: Qasjet sipas Ndjeshmërisë Gjinore në Zhvillimin e Zinxhirit të Vlerës

Objektivi i këtij dokumenti është parashtrimi i mundësive për Shqipërinë, në zhvillimin dhe zbatimin e analizës së zinxhirëve të vlerave sipas ndjeshmërisë gjinore dhe qasjeve të […]

Analiza e Ndjeshmërisë Gjinore në Zinxhirët e Vlerës në bashkitë Bulqizë, Cërrik, Dibër, Kamzë, Pogradec dhe Librazhd

Në analizën e ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerës trajtohen mundësitë për rritje dhe zhvillim ekonomik, bëhet vlerësimi i përfshirjes së grave në proceset dhe mundësitë […]

Udhëzues për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (PVE)

Udhëzuesi u hartua me nismën e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE) në bashkëpunim me Projektin e USAID për “Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore” […]

Për qytetarë të përfshirë, të informuar dhe të sigurt

A keni njohuri për radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm? Pse dhe si radikalizohen qytetarët? Si mund të identifikohen individët e radikalizuar? Cili është institucioni kryesor shtetëror […]

THYEJ HESHTJEN, KËRKO MBËSHTETJE, NE JEMI KËTU PËR TË TË MBROJTUR!

Bashkia Bulqizë, për t’u ardhur në ndihmë grave dhe vajzave apo anëtarëve të tjerë të familjes që pësojnë dhunë, ka ngritur që në vitin 2017 Mekanizmin […]

Përfshirja e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri – Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit

Ky udhëzues synon të mbështesë qasjet gjinore për zhvillimin e analizës së zinxhirit të vlerave dhe rrjedhimisht për rritjen ekonomike në Shqipëri. Udhëzuesi shërben si një […]

Monitorimi i zbatimit të planeve të përgjithshme vendore në Shqipëri

Ky raport është hartuar nga Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) dhe Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP), i cili u zhvillua […]

Si të bësh biznes në Berat

Berati është një qytet i cili ofron mundësit të shumta për çdo sipërmarrës i cili synon të zhvillojë biznesin e tij. Trashëgimia kulturore e Beratit si […]

Si të bësh biznes në Lushnje

Lushnja është një qytet i cili ofron mundësi të shumta për çdo sipërmarrës i cili synon të zhvillojë biznesin e tij. Duke patur si formë kryesore […]

Si të bësh biznes në Fier

Fieri më shumë se kushdo tjetër e ka të nevojshme që të ketë një guidë e cila të orientojë dhe specifikojë gjithcka të prekshme deri më […]

Gazeta e Projektit, Nr. 12

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore nxori së fundmi numrin e 12-të gazetës së tij, ku jepen informacione të përditësuara për veprimtarinë dhe botimet e projektit. […]

Si të bësh biznes në Kuçovë

Guida e Biznesit është një botim i cili i vjen në ndihmë të gjithë të interesuarve që duan të hapin një biznes në Kuçovë, duke ofruar […]

Si të bësh biznes në Elbasan

Guida e Biznesit është një botim i cili i vjen në ndihmë të gjithë të interesuarve që duan të hapin një biznes në Elbasan, duke ofruar […]

Studime dhe hulumtime për financat vendore në Shqipëri

Studime dhe hulumtime për financat vendore në Shqipëri Më poshtë po botojmë disa studime dhe hulumtime të realizuara nga Experti i Financave Vendore i Projektit PLGP, […]

Gazeta Nr. 11 e Projektit të USAID-it

Projekti USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore nxori së fundi numrin 11 të gazetës së Projektit. Në këtë numër jepen informacione të përditësuara për aktivitete të […]

Gazeta Nr. 10 e Projektit të USAID-it

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore nxori së fundmi numrin 10 të gazetës së tij, ku jepen informacione të përditësuara për veprimtarinë dhe botimet e projektit. […]

Financimi i funksioneve të veta të reja të njësive të qeverisjes vendore

Ky dokument ka si qëllim të shpjegojë sfidat më të mëdha që duhet të trajtohen për të kaluar në financimin e pakushtëzuar të këtyre shërbimeve të […]

Apelimi Tatimor në Nivel Vendor

Ky dokument është përgatitur në fomën e një Udhërrëfyesi orientues dhe ka për qëllim t’u vijë në ndihmë Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në hartimin e një Rregulloreje për […]