29 Prill, 2020

Programi i Biznesit të Vogël për Gratë përdor dërgesën digjitale për të kapërcyer kufizimet e Covid-19

Bashkia Kamzë është zonë periferike e Tiranës dhe ndodhet në qendër të Shqipërisë. Si qytet me madhësi mesatare me 125,632 banorë, Kamza ka dendësi popullsie 100 […]
29 Prill, 2020

Analiza e Zinxhirit të Vlerës me Ndjeshmëri Gjinore në Shqipëri

Nga Erald Lamja Gratë janë të pranishme në të gjithë zinxhirët e vlerave dhe tregjet shqiptare duke kryer funksione të rëndësishme. Edhe pse si sektori publik […]
29 Prill, 2020

#TiNukJeVetëm – Dera e Hapur për Viktimat e Dhunës në Familje

Rritja e ndërgjegjësimit teksa qëndrojmë në shtëpi Dikur të zhurmshme, sot rrugët kanë rënë në qetësi dhe kultura e kafeneve plot gjallëri në Shqipëri duket se […]
29 Prill, 2020

Rishpërndarja e fondeve mundëson ndihma ushqimore në kohë krizash

USAID angazhohet në nivel vendor për të forcuar komunitetet dhe qëndrueshmërinë e tyre. Ndërsa bota po përshtatet me një mënyre të re jetese për shkak të […]
28 Prill, 2020

Mbështetje për Përfshirjen e Grave dhe Përmirësimi i Zinxhirit të Vlerës në Shqipëri

Udhëzues për Praktikuesit dhe Grupet e Interesit Nga Erald Lamja Si rezultat i ligjeve, politikave dhe programeve, Shqipëria ka bërë përmirësime në lidhje me barazinë gjinore. […]
28 Prill, 2020

Konferenca Kombëtare “Shpalosja e Potencialit: Analiza e Ndjeshmërisë Gjinore në Zinxhirin e Vlerës për të Zhvilluar Politika dhe Programe Ekonomike dhe Zhvillimore më të Mira”

Nga Erald Lamja Në 5 mars 2020 Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural organizoi Konferencën […]
28 Prill, 2020

Mbështetje për fuqizimin ekonomik të grave në zinxhirin e vlerës

Nga Erald Lamja Rritja ekonomike dhe tregjet që e mundësojnë këtë rritje janë një nga faktorët më të dokumentuar për uljen e varfërisë. Tregjet janë instrumenti […]
28 Prill, 2020

Bashkitë dhe siguria e qytetarëve

Nëntëmbëdhjetë bashki në të gjithë Shqipërinë përfitojnë trajnimin bazë në trajtimin e shkaqeve kryesore për parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Nga Robert Korkuti dhe […]
28 Prill, 2020

Vullnet politik për më shumë barazi gjinore

Kryetari i Bashkisë Bulqizë angazhohet për të punuar drejt barazisë gjinore në Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Nga Monika Kocaqi dhe Dolly Wittberger Barazia e grave dhe […]