Maj 14, 2019

Studime dhe hulumtime për financat vendore në Shqipëri

Mars 13, 2019

Gazeta Nr. 11 e Projektit të USAID-it

Projekti USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore nxori së fundi numrin 11 të gazetës së Projektit. Në këtë numër jepen informacione të përditësuara për aktivitete të […]
Mars 12, 2019

Transformimi i jetës së qytetarëve përmes shërbimeve më të mira

Nga Erald Lamja dhe Diamanta Vito –  Në verën e kaluar, Bashkia e Elbasanit filloi me ndërhyrjet në sistemet e kanaleve ujitëse dhe kulluese në të […]
Mars 12, 2019

Bordi Rinor i Bulqizës, mekanizëm për gjallërimin e jetës komunitare në Bulqizë

Nga Edison Balla – Bulqiza është një qytet që ndodhet në pjesën verilindore të vendit. Ashtu si një pjesë e madhe e bashkive të vogla të vendit, […]
Mars 12, 2019

Rëndësia e këshillave vendorë të sigurisë dhe roli i të rinjve si katalizatorë të ndryshimeve

Nga Robert Korkuti –  Përballë nevojës për një koordinim më të mirë mes aktorëve shtetërorë, jo shtetërorë dhe shoqërisë civile, disa bashki kanë krijuar dhe formalizuar […]
Mars 12, 2019

Plani i detajuar vendor: Nga projekti në mundësi zhvillimi

Nga Ledio Allkja dhe Rudina Toto –  Planifikimi i territorit ka evoluar shumë në Shqipëri në vitet e fundit duke bërë një hap përpara cilësor drejt […]
Mars 12, 2019

Përmirësimi i ofertës turistike në Berat

Nga Erald Lamja dhe Nevila Popa –  Këshilli i Beratit për Zhvillim Ekonomik Vendor i kushton vëmendje kërkesës së veçantë të tregut aziatik të turizmit Berati […]
Mars 12, 2019

Mbështetje bashkive për sigurim fondesh për projekte strategjike

Nga Ledio Allkja dhe Rudina Toto –  Përgatitja e projekteve të suksesshme të financueshme për mbështetje nga institucionet financiare apo donatore mbetet ende sfidë për bashkitë […]
Mars 12, 2019

Bashkia mban premtimet

Nga Erald Lamja –  Më 9 dhjetor 2018, Kryetarja e Bashkisë Patos, Rajmonda Balilaj, u dorëzoi çelësat e 10 apartamenteve grave në nevojë. “Jam përpjekur gjithë […]