Mbështetje dhe Fuqizim i Këshillit Rinor të Bulqizës
Maj 15, 2018
Aftësim i mëtejshëm i urbanistëve të bashkive
Qershor 22, 2018

Ky dokument është përgatitur në fomën e një Udhërrëfyesi orientues dhe ka për qëllim t’u vijë në ndihmë Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në hartimin e një Rregulloreje për “Për Organizimin dhe funksionimin e Strukturës Vendore të Apelimit Tatimor”- për ndjekjen e procedurave të ankimimit administrativ për taksat e tarifat vendore dhe më specifikisht për taksën e ndërtesës.

Klikoni këtu për ta hapur/shkarkuar (pdf, 2 MB)

Comments are closed.