Udhëzues për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (PVE)
08/04/2020
Dokument Politikash: Qasjet sipas Ndjeshmërisë Gjinore në Zhvillimin e Zinxhirit të Vlerës
08/04/2020

Në analizën e ndjeshmërisë gjinore në zinxhirët e vlerës trajtohen mundësitë për rritje dhe zhvillim ekonomik, bëhet vlerësimi i përfshirjes së grave në proceset dhe mundësitë e tyre për fuqizim, dhe së dyti, fokushemi në zinxhirët e vlerës me potencialin më të madh për zhvillim, duke dhënë edhe rekomandime për ndërmarrjen e masave specifike për të rritur rolin e grave dhe për të eliminuar nismat e njëanshme gjinore.

Kliko më poshtë për të shkarkuar analizën për secilën bashki:

Bulqizë (PDF, 1.8 MB)

Cërrik (PDF, 2.4 MB)

Dibër (PDF, 2.7 MB)

Kamzë (PDF, 2.2 MB)

Pogradec (PDF, 2.4 MB)

Librazhd (PDF, 2.3 MB)

Comments are closed.