Stafi i projektit

 

 

 • Kevin McLaughlin, Drejtor i Projektit
 • Majlinda Vogli, Menaxhere e Administratës dhe Financës
 • Genc Radovicka, Ekspert i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
 • Laureta Memo, Eksperte e Angazhimit Civil
 • Enkelejda Gjinalii, Ekspert i Ujësjellës-Kanalizimeve
 • Rudina Toto, Eksperte e Planifikimit Urban
 • Anila Gjika, Eksperte e Planifikimit Urban
 • Silvana Meko, Eksperte e Taksave
 • Fatlum Nurja, Ekspert i Decentralizimit
 • Durim Tabaku, Oficer Programi
 • Edlira Shtëpani, Eksperte e Monitorimit dhe Vlerësimit
 • Fjoralba Balla, Asistente e Administratës dhe Financës
 • Elton Jorgji, Oficer Programi
 • Elton Stafa, Ekspert i Financave Vendore

 

 

 

Saturday the 23rd. USAID/PLGP