Stafi i projektit

 

 

 • Kevin McLaughlin, Drejtor i Projektit
 • Majlinda Vogli, Menaxhere e Administratës dhe Financës
 • Genc Radovicka, Ekspert i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
 • Laureta Memo, Eksperte e Angazhimit Civil
 • Elton Stafa, Ekspert i Financave Vendore
 • Enkelejda Gjinalii, Ekspert i Ujësjellës-Kanalizimeve
 • Rudina Toto, Eksperte e Planifikimit Urban
 • Silvana Meko, Eksperte e Taksave
 • Durim Tabaku, Oficer Programi
 • Edlira Shtëpani, Eksperte e Monitorimit dhe Vlerësimit
 • Klotilda Gjini, Asistente e Administratës dhe Financës 

 

 

Tuesday the 20th. USAID/PLGP