Arritjet

 

Mes arritjeve të deritanishme të Projektit PLGP janë:

  • Nënshkrimi i një marrëveshjeve të bashkëpunimit me 15 njësitë vendore partnere të projektit PLGP dhe me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT)
  • Hartimi i Dokumentit Studimor për Decentralizimin Fiskal
  • Takimi me përfaqësues të donatorëve kryesorë për të diskutuar mbi çështjet e decentralizimit fiskal në Shqipëri
  • Hartimi i raporteve të situatës për: a) menaxhimin e pronave vendore; b) huamarrjen e qeverisjes vendore; c) të ardhurat e veta të qeverisjes vendore; dhe, d) planifikimi i territorit
  • Rezoluta e Konferencës së Decentralizimit Fiskal në Shqipëri
Tuesday the 20th. USAID/PLGP