Rreth nesh

 

Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore (PLGP) është një program 5-vjeçar që punon për qeverisjen vendore në Shqipëri. Ai është vazhdim i projektit të mëparshëm të USAID-it për qeverisjen vendore, Programi i Qeverisjes Vendore në Shqipëri (LGPA), i zbatuar nga ARD Inc, tani Tetra Tech ARD.

Mund të gjeni më shumë informacion për qëllimet, objektivat dhe veprimtaritë e Projektit PLGP në faqet e internetit të këtij projekti duke shfletuar në faqen e saj në internet.

Tuesday the 20th. USAID/PLGP