Galeria e fotove

Në fotot e mëposhtme paraqiten disa nga veprimtaritë kryesore të Projektit PLGP.

Photo Gallery

Saturday the 23rd. USAID/PLGP