Galeria e fotove

Në fotot e mëposhtme paraqiten disa nga veprimtaritë kryesore të Projektit PLGP.

Photo Gallery

Tuesday the 20th. USAID/PLGP