Nr. 8 i Gazetës së Projektit të USAID-it

Projekti i USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore nxori Numrin 8 të Periodikut të tij, mars 2017. Në këtë numbër lexuesit do të njihen me të rejat e fundit nga veprimtaria e Projektit, Kapaku i numrit më të fundit të Gazetës së Projektit PLGParritjet e tij, botime të ndryshme dhe informacione të tjera të larmishme për qeverisjen vendore, decentralizimin, planifikimin vendor, etj.

 

Për më shumë, mund të shkarkoni/lexoni këtu. (PDF, 920 KB)

Tuesday the 20th. USAID/PLGP