Manual për zyrtarët vendorë

kapaku-lumi-webManuali për Zyrtarët Vendorë u hartua duke marrë parasysh dhe përvojat më të mira vendore dhe ndërkombëtare në lidhje me performancën e këshillave të njësive vendore, u rifreskua me bazën ligjore të kohëve të fundit, me këndvështrime dhe ekspertizë bashkëkohore, duke inkuadruar praktikat me të mira dhe duke përfshire në proces vetë njësitë vendore.

Manuali u përgatit nga ekspertët e Projektit të USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) duke punuar mbi strukturën e manualit të mëparshëm të vitit 2013 dhe duke u konsultuar me materiale të ndryshme të botuara nga projekti i kaluar i USAID, si dhe të donatorëve të tjerë. Në këtë fushë kanë punuar dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH), Agjencia për Zbatimin e Reformës së Territorit, si dhe programe, agjenci, dhe partnerë të ndryshëm ndërkombëtarë.

Ky manual u hartua duke marrë parasysh dhe përvojat më të mira vendore dhe ndërkombëtare në lidhje me performancën e këshillave të njësive vendore, u rifreskua me bazën ligjore të kohëve të fundit, me këndvështrime dhe ekspertizë bashkëkohore, duke inkuadruar praktikat me të mira dhe duke përfshire në proces vetë njësitë vendore.

Klikoni këtu për ta shkarkuar (PDF, 6 MB).

Tuesday the 20th. USAID/PLGP