Manual për këshilltarët e bashkive dhe komunave

Manuali për Këshilltarët e Bashkive dhe Komunave u hartua për këshilltarët vendorë për t’i informuar ata në mënyrë sa më të plotë rreth rolit dhe mjedisit të tyre ligjor dhe administrativ. Gjithashtu, manuali pritet të shërbejë si një antologji për kryetarët, personelin administrativ, qeverinë vendore dhe qendrore, si dhe për të gjithë të interesuarit në çështje vendore apo aspekte institucionale në Shqipëri.

Ky manual, i përgatitur nga Projekti PLGP, u bë duke marrë parasysh dhe përvojat më të mira vendore dhe ndërkombëtare në lidhje me performancën e këshillave të njësive vendore, u rifreskua me bazën ligjore të evoluar, me këndvështrime dhe ekspertizë bashkëkohore, duke inkuadruar praktikat me të mira dhe duke përfshire në proces vetë njësitë vendore.

Klikoni këtu për të marrë versionin e plotë. (PDF 3.3 MB)

Manual për këshilltarët e bashkive dhe komunave

Tuesday the 20th. USAID/PLGP